23 Eylül 2018
  • Adana23°C
  • Adıyaman21°C
  • Afyon13°C
  • Ağrı9°C
  • Amasya16°C
  • Ankara15°C
  • Antalya21°C
  • Artvin14°C

ERKAM'IN EVİ VE EV OKULLARI

Fatma Tuncer

12 Ekim 2017 Perşembe 07:30

ABD ’de yaygın olarak devam eden ev okulları, resmi eğitimkuramlarının çocukların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını düşünen velilerin talepleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Çocuklarda yanlış alışkanlıklar edindiklerini, ahlaki değerler noktasında desteklenmediklerini ve yeterli bilgi ve donanıma sahip olamadıklarını düşünen aileler kendi aralarında kurdukları ağı güçlendirerek bu açığı kapatmaya çalışmışlardır. ABD’de ev okullar epey zaman tartışılmış ve üzerinde yorumlar yapılmıştır. Ancak bu çalışmanın çocukların ufkunu geliştirdiği anlaşılınca desteklenmeye başlanmıştır.

Concordia üniversitesi Eğitim Departmanı yazarlarından Prof. Sandra Martin Chang “evde verilen eğitimin diğerlerine göre daha akademik ve daha fazla performans imkânı sunduğunu” söylüyor. Çalışmalarını Ev Okullarında eğitim alan çocuklar üzerine sürdüren Martin Chang bu çocukların daha özgür düşünebildiklerini ve akademik öğrenme seviyelerinin daha iyi durumda olduğunu belirtiyor.

Toplumumuzda pek kabul görmeyen ev okullarının ilk uygulayıcısı Müslümanlardır. Zira evlerin bir eğitim alanı olarak görülmesi ve ilk tedrisatın burada yapılması Resulullah’ın tavsiyesidir. İslam toplumlarında birçok aile evlerini okula çevirmekte ve çocuklarını Kur’an ikliminde büyütebilmek için çaba göstermektedirler. Rabbimiz ayetinde şöyle buyurur: “Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti anın” (Ahzap süresi,34)

“O evler ki, Allah o evlerde isminin yüceltilmesine ve anılmasına izin vermiştir. İnsanlar oralarda sabah ve akam Allah’ı tesbih ederler” (Nur süresi, 34)

Resulullah vahiy ilk geldiğinde, Allah’ın buyruklarını evinde eşi Hz. Hatice ile paylaşmış sonra da halkayı genişletince Erkam’ın evini okul olarak seçmiştir. O günlerde inananlar üzerinde yoğun baskılar vardı, inen ayetleri tefekkür edip hayatlarına taşımaya çalışan Müslümanlar, müşriklerin zulmü ile karşılaşmaktaydılar.

Erkam Mekke ’de Müslüman olan gençlerden biriydi. Safa ve Merve tepeleri arasındaki evini İslami eğitim için açmış ve Müslümanlara ilmi çalışmalar için imkân tanımıştı. Kur’an’ı yaşamlarına taşıyan Müslümanlar Erkam’ın evinde başladıkları tedrisata daha sonra kendi hanelerinde devam etmişler ve Medine’de bütün insanlığı kuşatacak İslam medeniyetini inşa etmişlerdi.

Günümüzde aileler eğitim meselesini sadece eğitimcilere terk ediyor, sonra da burada verilen eğitimin yetersizliğinden şikayet edip işin içinden çıkıveriyorlar. Oysa eğitimin asıl merkezi ev ortamı olmalıdır. Ev okulları eğitimciye katkı olarak desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Çocuklar bu ortamda sadece okuma ve araştırma yanlarını geliştirmekle kalmamalı ahlaki değerler noktasında da desteklenmelidir. Bu hem eğitimcilere hem de ebeveynlere büyük bir katkı sağlayacaktır.