24 Şubat 2024
  • Adana9°C
  • Adıyaman4°C
  • Afyon2°C
  • Ağrı-3°C
  • Amasya2°C
  • Ankara-2°C
  • Antalya9°C
  • Artvin3°C

REGAİP KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULMALI,NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLMELİ?

​Regaip kandili orucu nedir? Yüce Allah'ın huzurunda günahların affı için tevbe-istiğfar, arzu ve isteklerin kabulü için de dua gecesi olan Recaip Kandili, 22 Mart Perşembe gecesini 23 Mart Cumaya bağlayan günde ihya edilecek.Kaç gün oruç tutulmalı?

Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulmalı,ne zaman ve nasıl niyet edilmeli?

22 Mart 2018 Perşembe 00:11

Bu mübarek geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyen Müslümanlar için Regaip Kandili orucu nedir ve kaç gün tutulması gerekir? işte, Allah'ın kullarına sonsuz rahmet ve merhametini sunduğu Regaip Kandili orucunun faziletleri...

Diyanet İşleri Başkalığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda; Allah'ın huzurunda, yine yüce yaratanın rızasını kazanmak için yapılan ibadetlerden bolca sevap kazanılacağı, işlenen tüm günahların temizleneceği özel bir gece olan Regaip Kandili 2018 yılı itibariyle, 22 Mart Perşembe gecesini 23 Mart Cumaya bağlayan günde Müslümanlar tarafından kutlanacak. Fazilet, rahmet, mağfiret ve ihsan gecesi olarak nitelendirilen Regaip Kandili geldiğinde Müslümanlar Allah'a daha fazla yönelerek nafile namaz kılmak, kuran okumak, tesbih çekmek ya da dua etmek gibi ibadetler gerçekleştirirler. Regaip Kandili orucu da bu ibadetlerden en önemlileri arasındadır. Peki, Müslümanların detaylı bilgi edinmek üzere merak içerisinde sorguladığı Regaip Kandili orucu nedir ve kaç gün tutulması gerekir? İşte, tutulduğunda büyük sevaplara mazhar olunmasını sağlayan Regaip Kandili orucunun faziletleri...

REGAİP KANDİLİ ORUCUNA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili'ni ibadetler eşliğinde değerlendirmek isteyen Müslümanlar, o gün tutacakları oruç için ne zaman ve nasıl niyet etmeleri gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Yapılan tüm ibadetler, niyet ile olacağı için nafile bile olsa oruç için de niyet etmek gerekir. Regaip Kandili orucu tutacak olan Müslüman, sahurda "Niyet eyledim Allah (c.c.) rızası için nafile orucu tutmaya." şeklinde niyet etmelidir. Öte yandan, Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve nâfile oruçlara; akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.

REGAİP KANDİLİ ORUCU NEDİR, KAÇ GÜN TUTULMASI GEREKİR?

Türk akademisyen ve ilahiyatçı Nihat Hatioğlu tarafından Regaip Kandili’nde oruç tutma konusuna ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirildi. Nihat Hatipoğlu’nun açıklamaları doğrultusunda, Regaip Kandili orucunun, bir gün sonra da tutulabilir ya da önce de tutulabilir. Ancak şu noktada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır ki, orucun tek gün tutulması gerekmektedir. Açıklık getirilecek olursa Regaip Kandili orucunu Perşembe ve Cuma günü şeklinde iki gün tutulması lazımdır. Aynı zamanda Nihat Hatipoğlu, Regaip Kandili’ne özel bir oruç olmadığını özellikle belirterek nafile orucunun tutulabileceğini ifade etti.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

-Şüphesiz Allah’ın (cc) (cennette öyle) şehirleri vardır ki, onlara ancak Receb’i oruçlu geçirenler girebilir.” (Nüzhetül-Mecalis)
-Recep’ten 30 gün tutana, Allah (cc) rızasını yazar ve ona azap etmez.” (Gunyet’üt Talibin) 
-Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allah Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

-Recep ayından bir gün oruç tutup bir gecesini ihya eden, tüm seneyi ihya etmiş gibidir
Sevban'dan (ra) rivayet edildiğine göre; bir kere Resulullah (asm) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamağa başlayıp:
-“Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar! Şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allah-ü Teala’ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, Recep ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun 
ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi” buyurunca, ben:
“Ey Allah’ın Resulü! Bir günün orucu ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi?” diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki (asm):
“Evet! Canım kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, Recep’ten bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahü Teala, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.” (Nüzhetül Mecâlis)

Recep ayında bir gün oruç tutan, Allah’ın (cc) en büyük hoşnutluğuna erişir

“İnanarak ve sevabını Allah-ü Teala’dan bekleyerek, Recep’ten bir gün oruç tutan, Allah-ü Teala’nın en büyük rızasını kazanır ve Firdevs-i A’la cennetine yerleşir.” (Nüzhetül-Mecâlis)
“Beni iyi dinleyin; Recep ayı, savaş hislerinin duyulmadığı Allah’ın (cc) (haram) ayıdır. Kim inanarak ve sevabını sadece Allah’tan (cc) bekleyerek Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala’nın en büyük hoşnutluğunu kazanmış olur.” (El-Fetteni, Et-Tezkire)

Recep ayında bir gün oruç tutan, kıyamet günü azaptan emin olur, sıratı tevhid ile geçer

“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

Recep ayında bir gün oruç tutan kişi için, gök kapıları istiğfar eder

“Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ’nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:
-Ya Rabbi! Onu bağışla.
Eğer orucunu Allah-ü Teala’nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:
-Nefsin seni aldatmış, denilir.” (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü’t Talibin)

Recep ayından bir gün oruç, 40 senelik oruca bedeldir
“Recep’ten bir gün oruç tutan kimse, 40 sene oruç tutmuş gibi sevaba ulaşır.” (Nüzhetül-Mecâlis)

Recep ayını oruçlu geçirenlerin mükâfatı pek yücedir

“ Şüphesiz Allah’ın (cc) (cennette öyle) şehirleri vardır ki, onlara ancak Receb’i oruçlu geçirenler girebilir.” (Nüzhetül-Mecalis)
“ Recep’ten 30 gün tutana, Allah (cc) rızasını yazar ve ona azap etmez.” (Gunyet’üt Talibin) 
-“Ey Allah’ın (cc) dostu! Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabb’ine koşup kurtul” derler.
İşte bu kişi kıyamet günü kurtulanlarla birlikte Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar ve kendisi, Allah’dan (cc) razı olan kimselerdir.
İşte sana! En büyük kurtuluş bundan ibarettir.” (Gunyet’üt Talibin, Nüzhetül-Mecalis)